שינוי Lean במערכת הבריאות – כנס Lean בקליפורניה 2017

יולי 8, 2016 • בלוג • ישראל ברטוב

ישראל ברטוב היה בכנס ומביא ממנו תובנות משמעותיות, הן לגבי יכולת היישום של פרקטיקה מהעולם העסקי בבתי חולים ומערכות רפואיות, והן לגבי היכולת והאתגרים בניסיון לעשות זאת בישראל

5-8/6/17 Palm Springs, California.

כללי

בין התאריכים 5-8 ליוני 2017 השתתפתי בכנס Lean Healthcare Transformation Summit, הנערך בקליפורניה זו השנה השמינית ומיועד בעיקר לעוסקים בשיפור מתמיד במערכות הבריאות בהן הם עובדים או מובילים. הכנס כלל הרצאות במליאה וכן כתות לימוד בקבוצות בנושאים מגוונים, בדגש על תהליכים שבוצעו במוסדות רפואיים באמצעות כלי lean.

בכנס נטלו חלק 650 משתתפים מכ-200 ארגונים, בעיקר מרחבי ארה"ב. כמו כן הגיעו נציגים מכ-20 מדינות, ביניהן טייוואן, הודו ומדינות אירופה. הרוב המוחלט של המשתתפים הורכב מאנשי רפואה וניהול מערכות בריאות. מנעד המשתתפים נע ממנהלי בתי חולים בכירים מאד ועד אחיות ואנשי תחזוקה.

התרשמתי כי משתתפי הכנס ברובם היו כאלו שנמצאים בתהליכי Lean ברמות שונות – מתקופות קצרות ועד שנים רבות. מיעוט המשתתפים היה כמוני בשלב של בחינת הכניסה לתהליך.

הכנס אורגן על ידי ארגון Catalysis – ארגון ללא מטרות רווח שהוקם ב-2008 על מנת להביא לשינוי ארגוני בריאות ושיפור בתרבות הארגונית ובשירות לחולה תוך צמצום בעלויות. גופים מסחריים תורמים באופן קבוע לארגון ובין היתר מאפשרים ארגון הכנס השנתי. הארגון נותן דגש על לימוד למנהיגי ארגונים ודמויות מובילות לצורך מימוש השיפור (Inspiring Healthcare Leaders Accelerating Change)

ביום הראשון טרם הפתיחה הרשמית נפגשתי לארוחת בוקר עם שתי הדמויות המובילות בארגון – המנכ"ל ג'ון טוסיינט (John S. Toussaint) ואשת הפיתוח והארגון הלן זאק (Helen Zak). הלן גם ליוותה אותי במהלך הכנס למפגשים והמלצות לכיתות לימוד. ביום עזיבתי נפגשנו לבקשתה לסיכום והתרשמות. שניהם הביעו רצון ונכונות לסייע לנו בקידום ופיתוח Lean במערכות בריאות בישראל.

הרצאות המליאה היו החוויה המרכזית בכנס. המרכזיות בהן היו:

 • הרצאת הפתיחה של ג'ון טוסיינט – בה הציג את החזון ואופן מימושו תוך דיון על הקשיים בהנחלת שיטות Lean ולא פחות מכך בתפיסת העולם הניהולית המתחייבת, בצד מימוש שינוי תרבותי.
 • פאנל של מנהלי בתי-חולים ומערכות בריאות – שנתן דגש לחשיבות המחויבות של הנהלות הארגונים למימוש תהליכי Lean. בצד הקשיים הוצגו בו הצלחות משמעותיות.
 • הרצאות של מנהלי בתי-חולים שסיפרו על המסע שעברו ביישום ומימוש תהליכי Lean בארגונים שניהלו.
 • הרצאת הסיום של הכנס הועברה על ידי ג'ון שוק (John Shook), נשיא LEI ומאנשי המפתח בעולם ה-Lean, שנתן פרספקטיבה רחבה על מימוש תהליכי Lean בעולם העסקי, שלטוני וחינוכי, תוך העברת מסרים חשובים למימד הערכי והשליחות במימוש תהליכי Lean במערכת הבריאות. בהרצאתו הדגיש שוּק את הצורך בהבנת תפיסת העולם והשינוי התרבותי, שהכלים רק משרתים אותם. כמו כן הציג את הקשיים בשכנוע גופים ­ומנהלים "להיכנס למסע Lean ללא תוצאות מידיות".
 1. מהמפגשים לאורך הכנס התרשמתי כי יש תנופה בשילוב תהליכי Healthcare Lean במערכת הבריאות בארה"ב, אף כי עדיין בתחילת הדרך לדעת המארגנים. מחוץ לארה"ב יש כבר פעילות של בתי-חולים בספרד, הולנד, אנגליה שוודיה וצרפת. כמו כן התחילה פעילות בדרום אפריקה.
 1. הכנס השנתי הבא יתקיים ביוני 2018 בשיקגו. באוקטובר 2018 מתוכנן כנס בהולנד כדי לנסות ולקדם הנושא באירופה.
 1. מימד מרכזי בכנס היה בניית רשת פעילים (Global Lean Healthcare Practitioners) לשיתוף במידע וניסיון. הרשת נועדה לאפשר לעובדים ומנהלים במערכות בריאות להיעזר בניסיון של אחרים בקידום והובלת תהליכים. ניכר שמושקע מאמץ מיוחד בבניית "קהילה" כמרכיב חשוב בהרחבה ופיתוח עולם ה-Lean בכלל ובמערכות בריאות בפרט. ראשי ארגון Catalysis פועלים באופן אישי לליווי, ייעוץ ותמיכה בארגונים ובבתי-חולים שונים שנכנסו לתהליכי Lean Healthcare Transformation. משקל יתר ניתן להובלת התהליך על ידי "מנהיג הארגון" ושילוב\ליווי יועץ לשיטות Lean.
 1. לאורך הכנס נמכרו ספרים העוסקים בתהליכי Lean. במפגש הלימודי הראשון ב-Pre-Summit התבקשתי להציג נושא והעברתי ברבע שעה את החשיבות של חקירה מתוך ענווה (Humble Inquiry) כעקרון מוביל בשינוי מערכות, תוך הפניה לספרו של אדגר שיין. בהמשך הכנס כל המרצים המרכזיים ללא יוצא מן הכלל, וכמובן ללא קשר אליי, ציינו את הספר כחובה לכל מי שעוסק בתהליכי Lean. הספר אזל ביום הראשון של הכנס!

תובנות מרכזיות

 1. מזה למעלה מ-20 שנה ארגוני בריאות בעולם מאמצים תהליכי Lean. ארגונים אלו נעזרים תכופות בגורמי מקצוע מעולם העסקים, שחשפו את אנשי הרפואה ועובדי הארגונים לרלוונטיות של תפיסת הניהול Lean למערכות הבריאות. 'מיקוד בלקוח' תורגם ל'התמקדות במטופל' במערכת הבריאותית, דבר שהביא לשיפורים בביצועים ברמה הארגונית, כולל התייעלות וחיסכון כספי.
 1. שיטת ה-Lean הובילה לשיפור מדיד ומשמעותי בהקטנת תמותה מזיהומים בבתי חולים! כמו כן הביאה לשיפור באיכות, בנגישות, במוראל העובדים ובהתייעלות כספית. בארה"ב ניתן לציין כיום מספר לא מבוטל של מוסדות רפואיים שנמצאים בשלבים שונים בתהליכי Lean ומציגים שיפורים במימדים אלו.
 1. העיקרון המנחה של Lean  – "העלאת הערך ללקוח תוך צמצום הבזבוז" הותאם לעולם מערכות הבריאות. בדרך כלל הלקוח מוגדר כמטופל (החולה) ותכופות גם בני משפחתו. לקוחות פנימיים בתהליך יכולים להיות גם אנשי הצוות בארגון.
 1. לאורך שנים מערכות בריאות שמות דגש על הקטנת הוצאות, והעובדים פועלים תחת חרב פיטורין. חשיבת Lean לעומת זאת עוסקת במתן אמצעים נכונים למתן שירות רפואי הולם, בזמן הנכון, במקום הנכון, בביטחון ובאיכות מירבית.
 1. חברת טויוטה מסייעת לעיתים קרובות לגופי בריאות ללא רווח לשלב תהליכי Lean במערכות. לדוגמה תהליך שקיימו אנשי מערכת ההדרכה של טויוטה בבית-חולים בארצות הברית הביא לקיצור המתנה למרפאת עיניים מארבע וחצי שעות לכשעתיים. רשימת ההמתנה לניתוחי עיניים ירדה ממאה לאפס(!) ותהליכי ההתייעלות נתנו דגש למועילות ללא פגיעה באיכות השירות הרפואי.
 1. ניסיונות שנעשו בארגונים לאמץ רק כלים של Lean נכשלו. המסקנה המתבקשת: Lean אינה שיטה או מתודולוגיה הבנויה על סט כלים לשיפור – היא מחייבת השקפת עולם ניהולית, דרך חשיבה ופילוסופיה אחרת! הפילוסופיה הזו מבוססת על הנחות יסוד וערכים לפיהם עובדי מערכת הבריאות הם אנשים תבוניים הרוצים לעשות עבודה טובה, ושהסיבות לרוב הבעיות בתהליכים (ולא באנשים! – Bad systems bits good people) נובעות מתרבות ארגונית לקויה. לא ניתן להביא לשיפור בר-קיימא דרך יוזמות מקומיות אלא נדרש זמן להובלת שינוי עומק התנהגותי כחלק ממימוש שינוי תרבותי. לא ניתן לאמץ חלקים מהשיטה – היא מחייבת גישה מערכתית, הוליסטית.
 1. הכלים והמתודולוגיות של Lean נראים לעיתים פשוטים, אך בפועל הם נוגדים הרגלים ארוכי-שנים ולכן קשים ליישום. מנהלים רגילים להאשים אנשים או עובדים ברוב הבעיות שהם נתקלים בהן מבלי להבין את בעיות השורש שעיקרן בתהליכי עבודה לקויים.
 1. אפשר להעתיק כלי אחד של Lean וליישמו בארגון, אך האתגר הגדול והמורכב הוא לשנות תרבות ארגונית ולבנות ארגון שלם על פי פילוסופיית Lean  – מראש המערכת ועד אחרון עובדי המחלקות הקליניות ויחידות האדמיניסטרציה, הלוגיסטיקה, המזון והסניטציה!
 1. חייבים לשלב את אנשי צוות הרפואה כגורמים מובילים בתהליכי שיפור. בחינת תהליכים אמורה להסיר פעילויות חסרות-ערך ולפנות זמן לטיפול בחולה. בניגוד לתפיסות ניהול אחרות, ב-Lean צוותי הרופאים ואנשי הסיעוד חייבים להיות מחויבים לתהליך יומיומי של בחינה ומדידה של השיפור.
 1. הרופאים חייבים להכיר את כלי ה-Lean, דוגמת D.C.A הדומה במשהו למודל הרפואי S.O.A.P:
 • Understanding the Subjective complaints
 • Looking at Objective facts and data
 • Developing and Assessment
 • Enacting and evaluating a Plan over time
 1. אתגר גדול במימוש השיטה הנו שינוי חשיבה לצורך תהליך שיפור יומיומי. הטענה ש"אנחנו יותר מדי עסוקים" מבוססת לעיתים תכופות על העובדה שמערכת הניהול לקויה והתהליכים מקולקלים ועתירי בזבוז. קשה להבין ולשכנע שההשקעה בשיפור חוסכת הרבה זמן מבוזבז! בעולם הרפואה קושי זה מקבל משנה תוקף היות שהשקעה מוטעית עלולה לעלות בחיי אדם.
 2. אותה האמירה השגורה, "אנחנו יותר מדי עסוקים" גם מהווה מכשול מרכזי לשיפור מתמיד. הצוות הניהולי חייב לעבור שינוי עומק ולהבין שהקצאת זמן באופן מתמיד לתהליכי בחינה ושיפור מביאה אכן לתוצאות. המפתח לשינוי נמצא בהגדרת ההנהלה את התכלית על מנת שכלל צוותי הרפואה והתמך יקבלו תשובה ראויה ומשכנעת לשאלה "לשם מה?" לפני הצטרפותם למאמץ לשיפור.
 3. מערכות בריאות עסוקות בעיקר בצד הרפואי-מדעי. הנחלת ערכים חדשים, תרבות חדשה, תפיסה ניהולית אחרת ולמידה ממערכות אחרות, כולל בעולם העסקי, מהווה קושי מתמשך בכניסת Lean למערכות בריאות. מנהלים מחויבים לעבור שינוי עומק, הכולל גם שינוי התנהגותי. הם חייבים לגלות נכונות לבצע שינוי אישי וארגוני מסוג זה. מנהיגים מחויבים לענווה בכדי להודות שאין ברשותם התשובות לכל הבעיות. המנהלים הבכירים חייבים לגלות סקרנות ולשאול כיצד ליצור ערך לחולים בבית החולים או במרפאה.
 4. בארה"ב יש כיום התעניינות גוברת באימוץ תפיסת Lean Healthcare במערכות בריאות. ההצלחות במספר מוסדות רפואיים מחזקות זאת. מדובר בתהליך ארוך הדורש סבלנות ואמונה בדרך!
 5. על דעת כל הגורמים עימם נפגשתי, הדרך המומלצת להכנסת Lean למערכת הבריאות בישראל מתמקדת בבחירת מנהל/ת בית-חולים (או מחוז בקופת החולים) שיהווה גורם מוביל בתהליך. יהיה נכון למקד את המאמץ בשלב ראשון במוסד רפואי אחד. כל הגורמים הביעו נכונות להתגייס לתמוך מקצועית ולשתף בניסיון שנצבר בעשרות בתי-החולים ברשת שאימצו את תפיסת ה-Lean Healthcare ונמצאים במסע השינוי.

ישראל ברטוב, ILE

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.