מעגל למידה (PDCA – Plan, Do, Check, Act/Adjust)

ינואר 18, 2018 • Glossary • Boaz Tamir

מחזור שיפור המבוסס על השיטה המדעית לפתרון בעיות: בנה והצע תכנית שינוי/שיפור בתהליך, ישם את תכנית השינוי, בחן ומדוד תוצאות, נקוט הצעדים הדרושים – תיקון והתאמה / הטמעת השינוי. ידוע גם כ”מחזור/מעגל דמינג” על שם אדוארד דמינג שהציג את השיטה לראשונה ביפן ב 1950.