ניהול בכיר וליווי אסטרטגי

התכונה "מנהיגות" – במנהל/ת או בעובד/ת זוטר/ה – מתבטאת בחתירה להוביל שינוי (אישי או ארגוני) הכרוך בסיכון אישי, חברתי או כלכלי לשם מימושו של חזון המנהיג/ה. על מנת להצליח לרתום את כל עובדי ומנהלי הארגון לשינוי, על ההנהגה לפתח תכלית וחזון עסקי ברור שיהוו כוכב צפון לאנשי הארגון. לאחר עיצוב מחדש של החזון הארגוני לתכלית מבוססת ערך ללקוח, על ההנהלה לעצב מחדש גם את מערכת הניהול של הארגון כך שתפקידה העיקרי יהיה טיפוח וליווי מנהיגים מובילי-שינוי בכל דרגי הניהול והעבודה.

הצלחת מסע לשינוי ארגוני תלויה ביכולת ההנהלה להירתם למהלך, להציג תכלית וחזון המשותפים לכלל בעלי העניין בארגון ולגלות מנהיגות לממש את כל אלה. על מנת לייצר תמיכה ארגונית רחבה בשינוי על ההנהלה הבכירה לגבש חזון המציג את הארגון במיטבו – יוצר ערך ללקוחותיו, לעובדיו, לספקיו ולבעלי המניות.

ליווי מהלכי שינוי במגוון ארגונים מוכיח כי ליווי ממוקד לצוות המוביל של הארגון מהווה מרכיב חיוני לשינוי. תהליך התאמת תפיסת הניהול Lean Transformation יגרום למנהלים להסתכל על הארגון מנקודת המבט של הלקוח ולא רק על הלקוח מנקודת המבט של הארגון. הליווי של הצוות הניהולי וקבוצת סוכני השינוי יכלול חמישה מימדים: גיבוש תכלית, הגדרת שדרת תהליכים יוצרי-ערך, הכשרת פעילים במתודולוגיה לפתרון בעיות (A3), הגדרה מחודשת של תפקיד המנהל ורכיב המנהיגות, ולבסוף עיצוב התרבות הארגונית (הנחות-יסוד, ערכים ודפוסי התנהגות מקובלים)

ליווי ההנהלה יכלול בין היתר גם יציאה לשטח (Gemba) להתבוננות ושיחה עם הלקוחות ועם האנשים שעושים את העבודה. הלמידה מהסיורים בשטח תעובד ותזוקק לתכלית ארגונית ולתוכניות פעולה למימושה. ההנהלה תלמד כיצד לתמוך במסע השינוי כחונכים (Mentors) של מנהלי-הביניים והעובדים. אימון אישי באמצעות סימולציות ומשחקי תפקידים הינו אפקטיבי ביותר בפיתוח היכולת לשאול שאלות במקום לתת תשובות. תפקיד חברי ההנהלה משתנה מהנחתת יעדים ובקרה על השגתם לתפקיד של מובילי שינוי אשר מפתחים תרבות ארגונית שונה, תרבות ארגונית של הקשבה ללקוחות ושיפור מתמיד של תהליכי העבודה על מנת לתת יותר ערך ללקוח. המנהלים לומדים כיצד לזהות ולצמצם בזבוז (כל מה שאינו מביא ערך ללקוח באופן ישיר או עקיף) ורותמים את כל מערך הניהול והעבודה למשימה חשובה זו. ההנהלה תלמד כיצד להתבונן בתרבות הארגונית הקיימת וכיצד לשפר אותה בדרך של מעגלי למידה PDCA וניסויים.

קבוצת ILE ורשת LGN רואות במהלכי שינוי תפיסת הניהול מוקד פעילות מרכזי. מהלך מסע השינוי Lean Transformation מהווה תשתית ומסגרת לכלל פעילויות המכון.