שירותים והתמחויות

תפיסת הניהול Lean Management אומצה על ידי מנהיגות תעשייה ושירותים ברחבי העולם והפכה לסטנדרט ניהול מקובל של תפעול וייצור, היא אומצה גם על ידי מגזרים נוספים כגון פיתוח מוצרים בתעשייה עתירת-ידע, תעשיית התוכנה (Agile-Scrum), שירותי בריאות, בנקאות ופיננסים. זהו מודל עסקי המבוסס על עקרונות חשיבה שיסייעו לכל ארגון המבקש להתאים עצמו לשוק סוער ותחרותי בדרך של חתירה לשיפור מתמיד. ILE מתמחים ביישום המודל בתחומים הבאים: