Lean Construction – בנייה על פי עקרונות ה-Lean

lean-construction-2

פרויקט בנייה אינטגרטיבי – Integrated Project Delivery (IPD) – הוא המתודולוגיה העדכנית ביותר לניהול פרויקטים באתרי בנייה. מתוך קשיי התיאום ועומק התלות ההדדית של צוותי הבנייה המקצועיים צמח ביצוע אינטגרטיבי רב-מקצועי של עבודת הבנייה העומד בבסיס תהליך בנייה בגישת Lean.

פרויקט בנייה מטבעו הוא תהליך מורכב ביותר, המעבר של מרחב הבנייה מתחום אחריותו של קבלן ביצוע אחד לשני בלי להבין את עומק התלות ההדדית יצר בזבוז הכרוך בקשיי תיאום, עיכובים, המתנות ועבודה חוזרת. כל אלה הגדירו צורך לדיון מחודש בתנאי העבודה על מנת שבו זמנית ייצרו את הבסיס המשותף ותנאים הוגנים עבור כל בעלי העניין המעורבים (המתכננים, קבלני הביצוע, המפקחים והלקוחות).

פרויקט בנייה בעקרונות Lean Construction מתחיל בניסוח חוזה שנועד להסדיר "הסכמה אינטגרטיבית" בין כלל בעלי העניין השותפים ליצירת הערך (ללקוח), לרווחים ולסיכונים. תכלית החוזה לדאוג לחלוקה שוויונית, ולייצר תשתית להטמעת תרבות העבודה ושיפור מתמיד על פי עקרונות ה-Lean.

לקריאה נוספת על Lean Construction באתר lean אוסטרליה

אני רוצה לשמוע עוד!