Lean בשירותי הבריאות – מבוא

מרץ 22, 2016 • Lean בשירותי הבריאות • Boaz Tamir

עקרונות חשיבת ה-Lean עומדים ביסוד המהפכה התודעתית המתחוללת כיום בתחום שירותי הבריאות במדינות ה-OECD. אף שזו נמצאת בשלביה ההתחלתיים בלבד, הטמעתם של עקרונות Lean במרכזים רפואיים ברחבי העולם הוכחה כבעלת השפעה דרמטית על ביצועי המערכת, וכן על שביעות רצון המטופלים והצוות הרפואי.

מערכות הבריאות ברחבי העולם ניצבות בפני דרישה הולכת וגוברת לשירותים בעלות גבוהה בצד מגבלות תקציב: שינויים באורח החיים, נטל גדל והולך של מחלות כרוניות  והתפתחויות טכנולוגיות מואצות – כל אלה מחייבים שידוד מערכות ושינוי תפיסת הניהול בתחום שירותי הבריאות.

עם זאת, גישת הניהול המסורתי המזוהה עם שיטת ה”ייצור ההמוני” חולשת עדיין על מרבית בתי החולים בעולם, אף על פי שנעשתה זה מכבר בלתי רלוונטית לסביבה העסקית של ימינו. מובילי שינוי בתחום שירותי הבריאות יודעים לעתים קרובות לומר למה עליהם להוביל שינוי, הם עשויים לדעת מה עליהם לשנות, אך על פי רוב הם אינם יודעים כיצד לשנות. תפיסת הניהול Lean צמחה כחלופה לגישה זו.

גישת Lean Health Care מבוססת אפוא על עקרונות העבודה של תפיסת הניהול Lean, ומותאמת לתחום שירותי הבריאות.  מרכזים רפואיים העובדים על פי גישה זו מתחילים ממיפוי תהליכי העבודה, ולומדים לעצבם מחדש על פי צרכי המטופל ובני משפחתו. זאת, תוך פיתוח יכולות העובדים וטיפוח תרבות ארגונית המעודדת מעורבות ויוזמה, ולא פחות חשוב מכך – כזו המתחשבת בצרכי העובדים ומונעת שחיקה.

העבודה בארגוני Lean נעשית במסגרת צוותים רב-מקצועיים. פירוש הדבר כי במקום ההפרדה הנהוגה בין מחלקות וסקטורים שונים (האופיינית ל”ניהול המסורתי”),  פועלת גישת Lean Health Care ליצירת שיתוף פעולה ותיאום מרביים בין חלקי הארגון השונים – רפואיים, סיעודיים, מנהליים ולוגיסטיים. אכן, שוב ושוב אנו נוכחים לראות כי חוסר תיאום בין חלקיהם השונים של מרכזים רפואיים, הינם מקור אדיר לבזבוז. כאשר ניגשים, לעומת זאת, להתבונן בעבודה מזווית רוחבית – מנקודת המבט הממוקדת בערך  למטופל – ניתן לזהות את מקורות הבזבוז ולטפל בהם.

יצירת רצף וזרימה בין המחלקות ובין שלבי הטיפול השונים – קבלת החולים, מיון, אשפוז, אבחון, טיפול ומעקבכל אלה חוסכים זמן ומשאבים יקרים למטופל/ת ולבית החולים גם יחד.

הניסיון הרב שנצבר במרכזים רפואיים ברחבי העולם הראה כי ארגוני בריאות המיישמים מתודולוגיות של Lean Healthcare מתוך הבנה אמתית של עקרונות הגישה, משפרים דרמטית את שביעות רצון המטופלים והעובדים, כמו גם את ביצועי הארגון במדדים של איכות, בטיחות ורווחיות. הללו מביאים בסופו של דבר להגדלת הביקוש לשירותי הארגון ולשיפור בכושר התחרות שלו. במציאות בה המטופל מודע למצבו הרפואי ובוחר בעצמו היכן לקבל טיפול, עקרונות Lean Healthcare הינם הכרחיים לא רק עבור החולה, אלא גם עבור הארגון הרפואי.

lean healthcare 2

רשימה חלקית של ארגונים בעולם הפועלים בגישת Lean Healthcare:

U.S.A& Canada: Mayo Clinic , Minnesota; Beth Israel Deaconess medical center (BIDMC), Boston MA; Virginia Mason medical center, Seattle Washington; Luke’s health system, Boise; University of Michigan Health system; Hotel-Dieu Grace hospital, Ontario Canada.

UK: Calderdale and Huddersfield (NHS); Ashford and St. Peter’s hospitals (NHS); Northampton general hospital (NHS).

Italy: Hospital de Siena.

Barcelona, Spain: Hospital Clinic De Barcelona; Garraf health consortium; Hospital de la santa creu i sant pau; Hospital germans trias i pujol.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *