איזון עבודה (Heijunka)

פברואר 7, 2018 • Glossary • Boaz Tamir

איזון כמות וסוג הייצור למשך זמן המאפשר עמידה בדרישות הלקוח תוך מזעור המלאי.