פריסה אסטרטגית (Strategy Deployment)

פברואר 7, 2018 • Glossary • Boaz Tamir

תהליך ניהולי המתאם באופן אנכי ואופקי את מחלקות ופעילויות הארגון עם יעדיו האסטרטגיים. בתהליך זה מפותחת תכנית (שנתית על פי רוב) ובה יעדים ברורים, פעילויות, לוחות זמנים ומדדים.
תכניות אלה מכונות גם תכניות Hoshin (בתרגום מילולי מיפנית: Ho – כיוון; Shin – מיקוד; Kan – תיאום; Ri – סיבה).