קאנבאן (Kanban)

יוני 11, 2019 • Glossary • Boaz Tamir

מנגנון איתות הפועל כטריגר להשלמה של רכיב מסויים על ידי תחנה קודמת, במערכת הפועלת על פי עקרון ה-Pull, כלומר, ב"משיכה" על פי הצורך בנקודת זמן מסוימת ולא ב"דחיפה".