מעגלי למידה (PDCA – Plan, Do, Check, Act/Adjust)

ינואר 18, 2018 • Glossary • Boaz Tamir

ידועים גם כ"מחזורי/מעגלי דמינג" על שם פרופ' אדוארד דמינג שהציג את השיטה לראשונה ביפן ב-1950.

אלה הם מחזורי שיפור המבוססים על השיטה המדעית לפתרון בעיות בארבעה שלבים:

  1. הצעת תכנית לשיפור התהליך (Plan)
  2. יישום התכנית (Do)
  3. בחינה ומדידה של התוצאות (Check)
  4. נקיטת הצעדים הדרושים: הטמעת השינוי המוצע, או תיקון והתאמה שלו על סמך תוצאות הניסוי (Act/ Adjust)