קצב התהליך (Takt time)

פברואר 20, 2018 • Glossary • Boaz Tamir

כמות פריטי תוצרת גמורה שאמורה להיות מושלמת בפרק זמן מוגדר, כגון שניה/דקה/שעה (תרגום של הביקוש לקצב). תכליתו של קצב התהליך היא להתאים במדויק את העבודה לביקוש של הלקוחות.