בזבוז (Waste)

יוני 21, 2018 • Glossary • Boaz Tamir

ביפנית משתמשים במושג Muda בכדי לתאר כל משאב או פעילות שאינם יוצרים ערך ללקוח, או מצב בו משתמשים ביותר מאשר המינימום הנדרש של משאבים על מנת לייצר ערך.

טאיצ'י אונו מנה שבעה גורמי בזבוז ("seven wastes"): ייצור עודף (ייצור של כמות מעבר לביקוש של הלקוח או אספקתו יותר מוקדם מהמועד בו שהלקוח צריך את המוצר/שרות), מלאי, שינוע (חלקים), עיבוד יתר, תנועה (של העובד), המתנה (עובד או מכונה), פגומים/עבודה חוזרת.