מרכז תיאום והכוונה (Obeya Room)

פברואר 21, 2019 • Glossary • Boaz Tamir

הפירוש המילולי ביפנית ל-Obeya הינו “חדר גדול”. מדובר במרכז המכנס נציגים מרחבי הארגון. בטויוטה משמש כאמצעי מרכזי לניהול, בקרה והכוונה של פרויקטים, הנועד לשפר את תהליכי התקשורת ועבודת התיאום בין צוותי העבודה השונים ולחבר בינם לבין הנהלת הפרויקט. חדר הניהול מכיל עזרים חזותיים כגון תרשימים, טבלאות וגרפים.