ניהול חזותי

יולי 9, 2019 • Glossary • Boaz Tamir

ניהול חזותי (Visual Management) – יצירת נראות גבוהה של תהליך העבודה על פרטיו העיקריים באופן המאפשר לכל אחד להבין מיד את סטטוס הביצוע והבעיות העיקריות.

המונח 'היוריסטי' בהקשר הזה נועד להדגיש את הצורך בהצגה נגישה, קליטה ואינטואיטיבית של הנתונים הרלוונטיים.

קראו נוספים על ניהול חזותי: