תרבות מנהיגות פיתוח ארגוני

ארגון המבקש לעבור מתפיסת ניהול מסורתית לתפיסת ניהול LEAN צריך לבצע מהלך שינוי מקיף הנוגע בחמישה ממדים: 1) הגדרת התכלית; 2) עיצוב התהליכים כיוצרי-ערך ללקוח; 3) יכולת פתרון הבעיות של כלל עובדי ומנהלי הארגון; 4) הגדרה מחודשת של תפקיד המנהל ומשמעות המנהיגות; 5) התאמת התרבות הארגונית (הנחות יסוד, ערכים ודפוסי התנהגות).

מודל Lean Transformation שפותח ברשת LGN אומץ על ידי צוות ILE כנוהל עבודה מקובל הממזג את חמשת הממדים הללו בתהליך משולב של טרנספורמציה ארגונית מלאה.