Lean בשרותי הבריאות

עקרונות Lean עומדים ביסוד מהפיכות שירותי הבריאות (Lean Healthcare) במדינות ה-OECD. עיצוב מחדש של תהליכי הטיפול הרפואי (קיצור תורים לדוגמה) משפר את חוויית המטופלים ואת רמת האפקטיביות של המשאבים הרפואיים. מערכת רפואית הרואה במטופל את תכלית פעולתה יוצרת חוויה הוליסטית שבה פוגש המטופל צוות רב-מקצועי ומהלך טיפול המבטיח זרימת המטופלים בקצב אחיד ובאיכות טיפול מעולה. במציאות בה המטופל מודע למצבו הרפואי ובוחר בעצמו היכן לקבל טיפול, תהליך Lean Healthcare הופך להכרח לא רק עבור החולה, אלא גם עבור הארגון הרפואי.

המתודה הנקראת Lean Healthcare מסייעת לארגון בריאות משתפר על מנת לספק חוויית לקוח יוצאת-דופן. הניסיון הרב שנצבר בעולם ביישומי Lean Healthcare הראה שארגון שמיישם בהצלחה את המתודה משפר דרמטית את שביעות רצון הלקוחות (מטופלים) והעובדים (מטפלים) ואת ביצועי הארגון (איכות, בטיחות, רווחיות ועוד).

בארגון בריאות המורכב מסקטורים שונים וממחלקות שונות שצריכות לתפקד בהרמוניה ושיתוף פעולה קיים בזבוז טבעי רב שאינו מטופל, וכאשר ניגשים להתבונן בעבודה מזווית רוחבית (נקודת המבט של הלקוח-המטופל) ניתן לזהות את אותם בזבוזים ולטפל בהם. באמצעות מיפוי התהליכים הרפואיים (זרמי-הערך) העיקריים בארגון, ושיפור מתמיד שלהם במעגלי למידה וניסוי PDCA, מצליחים צוותים חוצי-סקטורים המורכבים מרופאים, אחיות, מנהלנים, עובדי בית וטכנאים להשיג שינוי משמעותי בדרך בה מבוצעת העבודה ללא השקעות ותוספת משאבים משמעותית. המטופלים, שחווים על בשרם את כל שלבי התהליך, מהווים שותפים חשובים במסע השינוי, המשוב המתקבל מהם ישמש דלק חיוני במסע השינוי והשיפור. בדרך כלל זווית הראיה של המטופל תלמד את הצוות הרבה על התהליך – המתנות מיותרות, טרטור בין בעלי מקצוע שונים שלא לצורך, בדיקות חוזרות ועוד. הצוות מוצא דרכים חדשות לביצוע העבודה אשר תהיינה טובות יותר לכולם. בדרך של הטמעת Lean Healthcare משיג צוות המטפלים תהליכים זורמים וחוויית מטופל מיטבית אשר מביאה להגדלת הביקוש לשירותי הארגון ולשיפור בכושר התחרות שלו. רשימה חלקית של ארגונים בעולם המיישמים Lean Healthcare בליווי של רשת LGN:

Mayo Clinic , Minnesota USA; Beth Israel Deaconness medical center (BIDMC) , Boston MA USA; Virginia Mason medical center, Seattle Washington USA; Luke's health system, Boise USA; University of Michigan Health system,  USA; Hotel-Dieu Grace hospital, Ontario Canada; Calderdale and Huddersfield (NHS), UK; Ashford and St. Peter's hospitals (NHS), UK; Northampton general hospital (NHS), UK; Hospital de Siena, Italy; Hospital Clinic De Barcelona, Spain; Garraf health consortium, Barcelona Spain; Hospital de la santa creu i sant pau,  Barcelona Spain; Hospital germans trias i pujol, Barcelona Spain