הקצאת משאבים מוקדמת (Front load)

דצמבר 24, 2018 • Glossary • Boaz Tamir

עקרון בפיתוח מוצרים ושירותים (LPPD) שמשמעותו הקצאת משאבים להתמודדות מוקדמת עם סיכונים בתהליך הפיתוח. 

הקצאת המשאבים המוקדמת נועדה להפחית באופן משמעותי בעלות הכוללת של תהליך הפיתוח על ידי מניעת שינויים ועבודה חוזרת בשלבים מתקדמים יותר של הפרויקט.