LPPD – פיתוח Lean של טכנולוגיות, מוצרים ושירותים

הזמנים משתנים: מנהיגי שוק מאוימים מהתפוצצות המידע, התקצרות חיי המוצר, וטכנולוגיות מערערות. חברות סטארט-אפ וחברות ותיקות מחפשות דרכים משופרות להסתגל לסביבה הסוערת והבלתי-מוכרת.

המתודה הקרויה LPPD נועדה לייצר ערך רב יותר ללקוח במהירות, בגמישות ובמינימום משאבים.

תהליכי פיתוח טכנולוגיות, מוצרים ושירותים על פי עקרונות Lean גובשו על ידי קבוצת מישיגן (אלן וורד, ג'ים מורגן, ג'ון שוק וג'פרי לייקרס) בעקבות חקר מעמיק של תפיסת פיתוח המוצרים של טויוטה.

תפיסת Lean Product and Process Development כוללת את הענפים Agile-Scrum ומאומצת על ידי מספר גדל והולך של חברות בעולם ובישראל. צוות ILE פועל בשיתוף עם קבוצת המייסדים של תפיסת ניהול הפיתוח LPPD ומנוסה ביישומה.

יישומי התוכנה (אפליקציות) הפכו לחלק מהותי ובלתי-נפרד בכל היבט של מוצר ופיתוח עסקי, ומפתחי התוכנה בסגנון Agile הוכיחו כי צוות ממוקד הנושא באחריות כוללת לפיתוח מוצר-רכיב (Feature) מוגדר, ומיישם מעגלי ניסוי והתאמה PDCA, יכול להשלים את משימת הפיתוח במהירות כפולה ובחצי מהמשאבים.

תהליך הפיתוח הוא תהליך לימוד מתמשך, הניתן לתכנון ולשיפור. באמצעות מיפוי זרם הערך לפיתוח המוצר מזהה צוות הפיתוח מראש את התהליכים שדורשים אינטגרציה והיערכות מקדימה, מפחית את גורמי הבזבוז ולומד כיצד לנוע יחד לאורך מסלול הפיתוח כיחידה אחת.

במקביל, הארגון כולו לומד כיצד לתמוך ולעטוף את צוותי הפיתוח הבין-תחומיים. בעיות מוצפות לדרגי הניהול בזמן אמת, כשתפקידם של אלה משתנה מפיקוח הדוק על הפיתוח לאחריות לטיפוח היכולות הטכניות ומיומנויות של פתרון בעיות. התוצאה של הטמעת LPPD מוצלחת תהיה תהליך פיתוח זורם שמגיע לשלב הייצור יציב, בשל ומוכן.

צוות ILE שותף לקבוצת מומחי LPPD העולמיים (במסגרת רשת LGN), הן בפיתוח המתודולוגיה והן בליווי חברות סטארט-אפ וחברות בוגרות המבקשות לשנות את תפיסת פיתוח המוצרים.

רשימה חלקית של ארגונים בעולם המיישמים LPPD בליווי של רשת LGN:
Elbit, HP-Indigo, FMC Technologies, Herman-Miller, Medtronic GE, Ford, Bose, Harley–Davidson

אני רוצה לשמוע עוד!

מאמרים נבחרים על LPPD – פיתוח Lean של טכנולוגיות, מוצרים ושירותים

סרטונים נבחרים על LPPD – פיתוח Lean של טכנולוגיות, מוצרים ושירותים