גל שלא מטביע מגביה: תרבות ארגונית גמישה כדרך הישרדות