פיתוח אנשים ותרבות ארגונית

ארגון המבקש לעבור מתפיסת ניהול מסורתית לתפיסת הניהול Lean צריך לבצע מהלך שינוי מקיף הנוגע בחמישה מימדים:

                                                                     בניין חשיבת ה-Lean:

lego_LTF

1) הגדרת התכלית

2) עיצוב התהליכים כיוצרי-ערך ללקוח

3) יכולת פתרון הבעיות של כלל עובדי ומנהלי הארגון

4) הגדרה מחודשת של תפקיד המנהל ומשמעות המנהיגות

5) התאמת התרבות הארגונית (הנחות יסוד, ערכים ודפוסי התנהגות)

הצלחת מסע לשינוי ארגוני תלויה ביכולת ההנהלה להירתם למהלך, להציג תכלית וחזון המשותפים לכלל בעלי העניין בארגון ולגלות מנהיגות במימוש כל אלה. על מנת לייצר תמיכה ארגונית רחבה בשינוי על ההנהלה הבכירה לגבש חזון המציג את הארגון במיטבו – יוצר-ערך ללקוחותיו, לעובדיו, לספקים ולבעלי המניות.

מודל Lean Transformation שפותח ברשת LGN משמש את צוות ILE כנוהל עבודה מקובל הממזג את חמשת המימדים הללו בתהליך משולב של טרנספורמציה ארגונית מלאה.

אני רוצה לשמוע עוד!

מאמרים נבחרים על פיתוח אנשים ותרבות ארגונית

סרטונים נבחרים על פיתוח אנשים ותרבות ארגונית