ניהול על פי יעדים (MBO) – נהיגה ברכב מנותק מגלגלים